Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Program MSDN Academic Alliance
Hlavní stránka

Než software z MSDN AA začnete využívat, je nutné seznámit se s informacemi uvedenými na tomto webu (ať už přímo či odkazem). Zodpovědnost za případné problémy vzniklé neznalostí zde uvedených informací můžete být nuceni nést sami. Tyto informace je ale třeba sledovat průběžně i nadále, abyste mohli být informováni v případě změn. Informace o podstatných změnách budou k dispozici také v novinkách na tomto webu.

Pokud máte dotaz či problém, který zde není nijak adresován a který zároveň nějak specificky souvisí s MSDN AA, kontaktujte správce MSDN AA. Kontakt najdete na konci stránky. Podporu dostupného software však správce MSDN AA neposkytuje. Se všemi dotazy či jinými problémy týkajícími se dostupného software se proto obracejte přímo na podporu výrobce.

Je zároveň třeba zdůraznit, že informace na tomto webu se týkají MSDN AA na FEKT VUT v Brně. Pro cizí uživatele proto některé části nemusí být relevantní. Těmto uživatelům z naší strany nelze ani poskytnout podporu (nanejvýš jen ve velmi omezené míře). Uživatelé mimo FEKT VUT by se proto měli obracet výhradně na své vlastní správce a prostudovat si především informační zdroje domovské organizace.

Uživatelům mimo FEKT VUT přístup k MSDN AA umožnit nesmíme. Ohledně přístupu se tito uživatelé musí obracet výhradně na vlastní organizaci.

Navigace

Poslední novinky

V této kategorii nejsou žádné novinky.

Starší novinky a novinky s již prošlou platností najdete v archivu novinek.

Starší novinky jsou novinky zveřejněné před více než 2 měsíci. Platnost novinek se určuje automaticky dle data konce platnosti (bylo-li nastaveno) a na základě dalších příznaků. Příznakem lze i potlačit kontrolu stáří novinky popsanou v předchozí větě.

Za starší jsou tedy v momentě vygenerování této stránky považovány novinky zveřejněné před 2018-03-20.
Tento údaj je odvozen z lokálního času na serveru, který ve výše zmíněném okamžiku byl 2018-05-20 11:35:30.