Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Program MSDN Academic Alliance
Představení programu MSDN AA

Tento dokument obsahuje stručnou charakteristiku programu MSDN Academic Alliance (MSDN AA) a základní informace týkající se členství fakulty v něm. Uvedeny jsou i odkazy na obecné informace o programu přímo na stránkách Microsoftu, podmínky použití a příslušná licenční ujednání.

Zájemci o software poskytovaný v rámci programu MSDN AA by se s těmito informacemi měli seznámit ve vlastním zájmu. To platí především pro podmínky použití programu včetně licenčních ujednání. Využívání software v rámci programu je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami a jejich dalším dodržováním. Za splnění těchto závazků jsou zodpovědní přímo samotní uživatelé a to včetně případné právní zodpovědnosti při jejich porušení.

Program MSDN Academic Alliance byl Microsoftem již před delším časem přejmenován na DreamSpark Premium. Tato změna nastala až po vytvoření obsahu tohoto webu, proto je zde i nadále používáno původní jméno programu. Změna názvu bude na tomto webu reflektována až při další významnější aktualizaci jeho obsahu v budoucnu.

Informace o programu

MSDN AA je program společnosti Microsoft, který umožňuje školám přístup k vybranému software za zvýhodněných podmínek. Program je zaměřen zejména na vývojářské nástroje. Více se o MSDN AA můžete dozvědět na stránkách Microsoftu věnovaných tomuto programu [1][2]. Lze zde také najít příslušné právní podmínky, příklady akceptovatelného i nepřijatelného užití programu a odpovědi na některé specifické dotazy.

Členství v programu MSDN AA je podmíněno (kromě zaplacení příslušného poplatku) kvalifikací ke členství na základě oborového zaměření výuky na příslušné škole resp. jejich jednotlivých ústavech. Existují 2 různé varianty MSDN AA, které se liší jak podmínkami pro kvalifikaci ke členství tak i nabídkou dostupného software. Zjednodušeně(!) řečeno, varianta Developer Academic Alliance je určena pro "technicky" zaměřené školy, zatímco varianta Designer Academic Alliance pro "umělecky" zaměřené. FEKT má zakoupenu variantu Developer AA.

Podmínky programu umožňují využití dostupného software nejen na počítačích školy, ale mohou si jej nainstalovat i další členové akademické obce na vlastní počítače. Přesné podmínky tohoto využití stanoví dále uvedená licenční ujednání. Tyto právní podmínky jsou dále doplněny příklady akceptovatelného a nepřijatelného použití na již zmíněných stránkách [1][2].

Licenční ujednání

Hlavní licencí je MSDN End User License Agreement (EULA) [3], jejíž ustanovení pro účely programu MSDN AA dále upravuje její doplněk MSDN AA License Amendment [4] (k dispozici je i česká verze [4b]). Uživatelům bude před stažením software k odsouhlasení explicitně předložen pouze dokument Student Use Guidelines (dříve Student Use Agreement; ke stažení je volně pouze česká verze Smlouva o studentském používání [5]), který se však na oba předchozí dokumenty odkazuje.

Zde uvedené názvy dokumentů se mohou lišit od názvů uvedených přímo v dotyčných dokumentech. Použité názvy vycházejí z anglické verze studentské smlouvy, která se zobrazuje před stažením software, a to pro usnadnění referencí, neboť smlouva se na tyto další dokumenty odkazuje.

Získání software

Přístup k software je zajištěn výhradně prostřednictvím MSDN AA Software Center, založeného na řešení e-academy License Management System (eLMS) kanadské společnosti e-academy, Inc., která systém zároveň provozuje. Pro stručnost bude v dalším textu namísto konkrétnějšího (a tedy i přesnějšího) názvu MSDN AA Software Center preferováno právě obecnější označení eLMS.

eLMS umožňuje přístup k software bez nutnosti složitého úřadování a papírování, které bychom bez využití tohoto systému jinak museli provozovat. Díky eLMS např. není nutné fyzicky podepisovat žádné dokumenty, což by vyžadovalo osobní návštěvu správce programu. eLMS řeší samozřejmě i distribuci software elektronickou cestou, čímž se také eliminuje nutnost zapůjčování fyzických médií se softwarem.

Odkaz pro vstup do eLMS najdete na hlavní stránce tohoto webu.

Odkazy

[1]
MSDN Academic Alliance Program – informace na českých stránkách Microsoftu (česky).
URL http://www.microsoft.com/cze/education/licence/msdn_academic_alliance/default.mspx
[2]
MSDN Academic Alliance – domovská stránka programu (anglicky).
URL http://www.msdnaa.net/
[3]
MSDN End User License Agreement (EULA).
URL http://download.microsoft.com/download/A/7/A/A7A7A8F5-9066-41C0-87B8-7DEC628974B8/MSDN_EULA.pdf
Odkaz na tento dokument je uveden také na [1][4].
[4]
MSDN AA License Amendment (anglicky).
URL http://msdn.microsoft.com/en-us/academic/bb250608
Odkaz na tento dokument lze dohledat také na [2].
[4b]
MSDN AA License Amendment (česky).
URL http://download.microsoft.com/download/F/9/2/F92A0AE5-D993-46B6-9921-A22790695E86/MSDNAA_IRWIN_EULA.doc
Odkaz na tento dokument je uveden také na [1].
[5]
Smlouva o studentském používání.
URL http://download.microsoft.com/download/2/0/A/20AC25F2-97E6-4930-A9DD-3EDE223FD817/MSDN_AA_StudentUseAgree.pdf
Odkaz na tento dokument je uveden také na [1].